PageRank

האם יש ל – PageRank חשיבות כיום ולמה עדיין מדברים עליו?

תשובת מדריך קידום אתרים inlight :

באלגוריתם המקורי של גוגל, למדד ה – Pagerank הייתה חשיבות מכרעת בדירוג של אתרי אינטרנט (למעשה לכל דף באתר יש PR נפרד) מכיוון שהוא שיקף את כמות ואיכות האתרים שמקשרים לאתר מסוים. כיום לעומת זאת, מדובר על ערך מספרי אחד מתוך רבים שאין לו חשיבות מיוחדת, וזאת מכיוון שלגוגל יש מאות ואפילו אלפי פרמטרים אחרים באמצעותם הם מעריכים אתרי אינטרנט. במילים אחרות, דף שה – PR שלו הוא 6, לא בהכרח יופיע לפני אתר שה – PR שלו הוא 3.

הסיבה לכך שהיום יש לא מעט אנשים שעדיין מתייחסים למדד ה – PR כגורם בעל משמעות היא כפולה ומכופלת :

מכירת וקניית קישורים – כאשר מוכרים או קונים קישורים (וזו כאמור פעולה אסורה על פי גוגל), יש בעלי אתרים רבים שנותנים מחיר שונה לפי ה – PR של העמוד בו הם שותלים את הקישור.

הטעיה חלקית של גוגל בעצמה – כאשר גוגל מדברת על ענישה של אתר אינטרנט או פעולות שאסור לבצע, היא מתייחסת להורדת ה – PR של האתר. אתר שנענש אמנם עשוי לגלות שה – PR שלו ירד או נעלם לגמרי (N/A), אבל אתר יכול להענש ולקבל ירידה בדירוגים גם מבלי שה – PR שלו יירד, וזה דבר שמאוד חשוב לזכור.

ערך מספרי – PR הוא מדד שקל לזכור מכיוון שיש לו ערך מספרי. עם זאת, ה – PR "האמיתי" של אתר אינטרנט משתנה כל הזמן, ולכן ה – PR שרואים בסרגל הכלים של גוגל אינו תמיד ה – PR האמיתי באותו הרגע.

לסיכום העניין : כיום ה – PR הוא עניין אסתטי בלבד שאין לו יותר מדי משמעות בדירוגים של אתרי אינטרנט אשר מקודמים בצורות חוקיות. למרות ספקולציות של מקדמי אתרים, לא נראה שיש לגוגל כוונה להעלים את ה – PR לגמרי ובכך בעצם היא ממשיכה ליצור סוג של דיסאינפורמציה כאשר היא מתייחסת למושג.